• Most expensive cities in Asia 2009
    Source: www.eca-international.com
  Location
  Asia rank 2009
  World rank 2009
  Tokyo
  1
  2
  Nagoya
  2
  3
  Yokohama
  3
  4
  Kobe
  4
  5
  Beijing
  5
  26
  Shanghai
  6
  28
  Hong Kong
  7
  29
  Shenzhen
  8
  59
  Guangzhou
  9
  62
  Singapore
  10
  72
  Taipei
  11
  76
  Tianjin
  12
  84
  Dalian
  13
  86
  Shenyang
  14
  88
  Qingdao
  15
  89
  Chongqing
  16
  100
  Seoul
  17
  101
  Kaohsiung
  18
  109
  Chengdu
  19
  110
  Suzhou
  20
  113
  Wuhan
  21
  113
  Xiamen
  22
  115
  Xi'an
  23
  118
  Nanjing
  24
  122
  Yuzhno-Sakhalinsk
  25
  140
  Busan
  26
  159
  Ulsan
  27
  164
  Bangkok
  28
  174
  Vientiane
  29
  183
  Hanoi
  30
  186
  Tashkent
  31
  189
  Jakarta
  32
  190
  Chiang Mai
  33
  192
  Ho Chi Minh City
  34
  198
  Metro-Manila
  35
  202
  Colombo
  36
  207
  Surabaya
  37
  208
  Kuala Lumpur
  38
  210
  Dhaka
  39
  212
  Johor Bahru
  40
  216
  New Delhi
  41
  217
  George Town
  42
  218
  Mumbai
  43
  219
  Chennai
  44
  223
  Bangalore
  45
  224
  Hyderabad
  46
  225
  Pune
  47
  227
  Karachi
  48
  228
  Kolkata
  49
  229
  Islamabad
  50
  230
  Ulaanbaatar
  51
  233

   

   
Contact Us
     
Service
(86 10)
67084697
67091379
    windows close